Noa Becker

אמנות  הבמה  מבחינתי היא סינרגיה  של חיבורים.
בין רעיון לטקסט, בין טקסט לחפץ, בין  חפץ לשחקן ובין שחקן לקהל .
אני נמשכת לחפצים כיוון שבהם גלומים רעיונות המטמורפוזה,
אשר בדומה לחיים הם עוברים גלגולים תוך השתנות מתמדת.

נועה בקר בובנאית מחזאית בימאית

אני יוצרת רב תחומית בתחום התיאטרון, העוסקת בבובנאות, משחק,כתיבה, בימוי והוראה.

בתוכי אני מספרת סיפורים. בכל רגע עשוי להגיע  אליי פיסת עובדה, רעיון או גירוי אשר מעוררים בי אסוציאציה. כי כל אומנות מתחילה באסוציאציה.   משהו אחד , מזכיר לי משהו אחר. אמנות הבמה  מבחינתי היא הקישור בין דברים שונים וכיצד הם יכולים להתגלם על הבמה בדרך חדשה.

משחק | כתיבה | בימוי

סדנאות | הרצאות

תסכיתי רדיו